Żyjemy obok siebie.
Bądźmy dla siebie.

W gąszczu codziennych spraw warto na chwilę się zatrzymać i rozejrzeć wokół.

Codziennie biegniemy…
Tempo życia, natłok informacji i spraw, które bierzemy na swoje barki sprawiają, że często przestajemy zauważać to, co w życiu najważniejsze i najcenniejsze.
Tracimy z pola widzenia drugiego człowieka.
Staje się dla nas przezroczysty.

W ramach projektu „Amica for others” chcemy wspólnie z Tobą zmieniać codzienność na lepsze. Dostrzec drugą osobę – jej emocje, potrzeby i problemy.
Bo przecież żyjemy wśród innych ludzi i dlatego tak ważne jest to, by znaleźć dla nich czas.

Każda, nawet najmniejsza zmiana ma znaczenie!
Więc nie czekaj, tylko działaj!

Między nami sąsiadami…

czyli jak to jest z relacjami sąsiedzkimi w Polsce?

Badanie zrealizowane przez Instytut Socjologii UAM w Poznaniu na zlecenie firmy Amica odpowiada na pytania związane z obecnym stanem więzi sąsiedzkich w Polsce: Czy znamy naszych sąsiadów? Czy pomagamy sobie jako sąsiedzi? Czy inicjatywy sąsiedzkie mają w tych czasach rację bytu? Co sprzyja budowaniu relacji sąsiedzkich?

Razem z Instytutem Socjologii UAM w Poznaniu przeprowadziliśmy badanie „Relacje w sąsiedztwie”.

Do jakich doszliśmy wniosków? Wyniki dają wiele powodów do uśmiechu. Przede wszystkim zrywamy ze stereotypem sąsiada-marudy!

93% Polaków deklaruje, że utrzymywanie relacji z sąsiadami jest potrzebne.

Zaledwie 6%
przyznaje, że nie ma ani jednego zaprzyjaźnionego sąsiada.

82% badanych twierdzi, że w ogóle nie kłóci się z sąsiadami.

70%

deklaruje, że regularnie odwiedza przynajmniej jednego sąsiada.

Co utrudnia budowanie sąsiedzkich więzi?

Najczęściej brak czasu, zabieganie, nadmiar obowiązków i stres. Niektórzy ankietowani zwrócili także uwagę na różnicę wieku między sąsiadami, a także różnice w stylu życia czy światopoglądu.

Kontakt: forothers@amica.com.pl

© 2018 AMICA

 GÓRA